Избери валута »

Българските хотели, он-лайн резервации, хотелски аукцион

http://bulhoteltour.com/bg/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%B8-11.html
http://bulhoteltour.com/bg/index.html
 

Екскурзия за абитуриенти 2020 Мармарис

*}

Текуща цена €103

оставащо време 17 дни

За да участвате в наддаването трябва да влезете в системата. Ако нямате регистрация, това можете да направите от тук: Регистрация

или

купи сега виж всички оферти› 

Научете повече за България!

 
  • Повече за БЪЛГАРИЯ
    Повече за БЪЛГАРИЯ - Обща информация Територия:   110 994 кв. км. Население:   7973671 Столица:   София Официален език:   български Религия:   Източно-православна Политическа система:   Парламентарна република Национална валута:   Лев Часова зона:   GMT +2   България е разположена в Югоизточна Европа, североизточната част на Балканския полуостров. Река Дунав формира северната граница на България с Румъния. На запад границите са със Сърбия и Македония, а на юг съседи са Турция и Гърция. На изток България граничи с Черно море, което я свързва с Русия, Украйна и Грузия. Черноморската граница е дълга 378км. Климат : По-голямата част от България е с умерено-континентален климат. Четирите ясно изразени сезона в комбинация с разнообразните природни дадености - планини с широколистна и иглолистна растителност; хълмисти равнини; живописни речни долини; море - създават множество специфични микроклиматични условия. Пролетта е мека, лятото е топло, есента - прохладна и слънчева, а зимата - не много студена със снеговалежи по високите планини. Поради това България е предпочитано място за отдих от туристите.   Черно море оказва влияние на климата в крайбрежната част на източна България. Поради това в тази област зимата е по-мека. Средната температура на въздуха през януари е 0–3 °С, а през юли 22–23 °С. Количеството на валежите е сравнително равномерно през четирите сезона. Високите планински райони имат относително ниски температури и обилни снеговалежи, което създава добри условия за зимни спортове и туризъм. На места снегът се задържа над 200 дни в годината. История: Археологическите открития показват, че територията на България е обитавана още от Каменната ера. От това време датира Вълчитрънското съкровище. То е най-старото златно съкровище в света и e открито край град Варна. В бронзовата епоха по българските земи се заселват траките . През VI век на Балканския полуостров се заселват славяни, а през втората половина на VII век - прабългари. През 864 г., по време на управлението на княз Борис Първи Михаил (852-889 г.) българите приемат християнството като официална религия. С това се премахват етническите различия между прабългари и славяни и започва изграждането на единна българска народност. По времето на цар Иван Асен Втори (1218 -1241 г.) Второто българско царство достига своя най-голям разцвет. Границите са разширени до Черно море, Бяло море и Адриатическо море. Икономиката и културата отново са в разцвет. През 1235 г. българският църковен глава получава титла патриарх. Разногласията сред част от болярите водят до разделянето на страната на две царства - Видинско и Търновско царство. Това отслабва страната и през 1396 г. тя е покорена от Османската империя. В продължение на почти пет века България е под османско управление. През 1876 г. избухва Априлското въстание – първият мащабен и организиран опит за освобождение от османското господство. Въстанието е жестоко смазано и удавено в кръв, но привлича вниманието на европейските страни към българските национални въпроси. През 1878 г., в резултат на Руско-Турската освободителна война (1877-1878 г.), българската държава е възстановена. В началото на 40-те години България води политика в интерес на Германия. През август 1943 г. цар Борис Трети умира и регентството на младия цар Симеон Втори е провъзгласено за правителство на страната. На 5 септември 1944 г. съветската армия навлиза в България. На 9 септември се установява правителството на Отечествения фронт, оглавено от Кимон Георгиев. През 1946 г. България е провъзгласена за Народна република. 10 ноември 1989 г. слага началото на демократичните промени в България. Приета е нова конституция (1991 г.), политическите партии са възстановени, собствеността, отнета през 1947 г. се възстановява, стартира приватизация и връщането на земята. През 1990 г. Жельо Желев става първият демократично избран президент на страната. След 1996 г. основни приоритети във външната политика на България стават членството в Европейския съюз и НАТО. През 2004 г. България става член на НАТО. Очаква се страната да бъде приета в Европейския съюз в началото на 2007 г.
  • Седемте рилски езера
    Седемте рилски езера - Седемте рилски езера  е група  езера  с  ледников  произход, разположена в планината  Рила . Това е най-посещаваната от туристи езерна група в  България , част от  Стоте национални туристически обекта . Езерата се намират в Дамгския дял на Северозападна Рила и са разположени между 2100 и 2500  метра  надморска височина. Те са разположени стъпаловидно - вдлъбнатини по склона на планината, като отделните езера са свързани помежду си чрез малки поточета. При преминаването на водата по тези поточета са образувани малки  водоскоци  и  водопади . Името на всяко от Седемте рилски езера има връзка със специфични външни особености на даденото езеро. Езерото, което е разположено на най-голяма надморска височина, носи името  Сълзата  заради прозрачността на водите, които предлагат видимост в дълбочина. Следващо по височина на разположение е  Окото , което е с почти идеална овална форма. Окото е най-дълбокото  циркусно  езеро в България - дълбоко е 37,5 м.  Бъбрека  е езерото с най-стръмните брегове от цялата група. Четвъртото езеро е  Близнака . Това е най-голямото по площ езеро от Седемте рилски езера. Езерото  Трилистника  е с неправилна форма и невисоки брегове. Най-плиткото езеро е  Рибното езеро . Най-ниското от езерата е Долното езеро . В него се събира водата, която изтича от останалите. Долното езеро дава началото на река  Джерман . В близкото минало стъпаловидния циркус на Седемте езера и самата езерна група се е наричал  Еди гьол , а езерата -  Едигьолски . Отделните езера са носили имена, различни от днешните. Те са се казвали както следва:  Сълзата - Баш гьол ,  Окото  -  Чанак гьол ,  Бъбрека  -  Кара гьол , Близнака  -  Чифте гьол ,  Трилистника  -  Средния гьол . Последните две езера -  Рибното  и  Долното , не са имали самостоятелни имена. [1
  • Велико Търново - Царевец
    Велико Търново - Царевец - Царевец ,  Момина крепост  и Трапезица се намират в град  Велико Търново . Легенда разказва, че там в римско време имало укрепления, които охранявали пътя за великолепния  Никополис . Когато варварите нахлули, обсадили и разрушили великия град. Тогава римляните се настанили в калетата. Под тях имало големи подземия свързани с тунел. В галериите римляните пренесли съкровищата на Никополис. Крепостите римляните укрепили и задържали известно време. Когато се наложило да отстъпят, те направили смъртоносни механизми в галериите и ги намазали с отрова. Тайните входове маскирали. Входът на подземието под Царевец се намирал в южната част. По галерия се стигало до подземно езеро. Само човек, знаещ тайната на съкровището можел да продължи. Скрит механизъм източвал водата и по стъпала се стигала друга галерия. От тук надолу имало няколко нива. На всяко римляните оставили по едно съкровище. В галериите към съкровищниците дебнели много опасности... Ако непосветен влезел, никога не щял да се върне жив. Във всяка зала имало безценни предмети - златни и сребърни, украсени със скъпоценни камъни. Безброй златни монети били струпани на купове. Подземието под Момина крепост било на две нива. Съкровището било долу. Входът бил голям геран. На дъното се виждала вода. По стъпала се слизало долу и там встрани започвала галерия. Когато римляните се оттегляли, отгоре сложили каменна плоча и я засипали. Втори вход имало в ниското. Нишанът бил голям четвъртит камък с топка отгоре...